top of page

Gebiedscoöperatie Zuid Oost Groningen heeft website

Aanjager van maatschappelijke & economische innovatie

Het doel van de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen is behoud en ontwikkeling van de regio. Daarvoor stimuleert, ontwikkelt en realiseert de Gebiedscoöperatie economische activiteiten die in het voordeel zijn van Zuid- en Oost-Groningen. De Gebiedscoöperatie Zuid en Oost Groningen wil samenwerken op het snijvlak van innovatie, vitaliteit, leefbaarheid en talentontwikkeling. We zoeken partnerships met partijen die de ambitie hebben om samen de regio nóg prominenter op de kaart te zetten. We willen een tastbare meerwaarde creëren voor lokale organisaties, bedrijven en hun werknemers en een ieder in de regio. We werken aan nieuwe businesscases en burgerinitiatieven.Wisemice heeft de nieuwe website gemaakt.Comments


bottom of page