top of page

GOED NIEUWS per 24 mei! ZZP'ers niet direct beboet voor AVG zegt minister Dekker


Inmiddels heeft Minister Dekker voor Rechtsbescherming gezegd dat er met kleine bedrijven in het begin schappelijk zal worden omgegaan.

Kleine bedrijven en ondernemers hoeven niet bang te zijn dat ze direct boetes gaan krijgen als ze de persoonlijke gegevens nog niet goed hebben beschermd.

Maar je moet dan wel aan kunnen tonen dat je bezig bent om alles op orde te krijgen conform de AVG.

Autoriteit Persoonsgegevens heeft minister Dekker om meer geld gevraagd om de nieuwe AVG te kunnen handhaven, echter heeft minister Dekker te kennen gegeven dit geld nog niet beschikbaar te stellen.

AVG te onduidelijk voor zzp’ers om eraan te voldoen Op 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Ook zzp’ers moeten voldoen aan de AVG, echter zijn volgens Stichting ZZP Nederland vele zzp’ers er nog niet klaar voor. Niet door onwil, maar door onmacht voortvloeiend uit de totale onduidelijkheden die met de AVG gepaard gaan.bottom of page