top of page

Website klaar voor nieuwe organisatie in Groningen 'School op Maat'


De algemene hoofddoelstelling van De School Opmaat is het bevorderen van de zelfredzaamheid, autonomie en daarmee de kwaliteit van leven voor (jong)volwassenen met een bijzondere onderwijs- of zorgvraag

Om deze doelstelling concreter te maken is deze onderstaand vertaald in een aantal sub doelstellingen:

  • De gelegenheid om competenties binnen de domeinen wonen, werken, relaties en vrije tijd te verwerven en te vergroten ten einde hun zelfstandig maatschappelijk functioneren te optimaliseren;

  • De structurele gelegenheid om de verworven competenties in stand te houden;

  • Minder vereenzaming onder deze (jong)volwassenen door het vergroten van hun persoonlijke sociale netwerk en eigen zelfstandigheid;

Wisemice heeft de website gemaaktbottom of page